Övrigt

Vi växer fort!

Publicerat 2009.02.19

    - 10 547 nya invånare under 2008

    Mitt under pågående lågkonjunktur och i en allt kärvare arbetsmarknadssituation kommer nya siffror från SCB som visar att antalet invånare i Göteborgsregionen ökar rekordartat. Under 2008 ökade befolkningen med hela 10 547 personer.

    Det är den största befolkningsökningen sedan 1994 då antalet invånare ökade med 11 786  personer och dessförinnan får man gå tillbaka till 1970 för att hitta en större befolkningsökning.

    Att invånarantalet ökar beror både på att inflyttningen till Göteborgsregionen ökar och på att rekordmånga barn föds i regionen.