Bild: Tom Held/FlickrCC

 Bild: Tom Held/FlickrCC

Övrigt

Nya system för att ändra gamla

Publicerat 2013.10.25

  • Film
  • Reklam

Det senaste har det kommit en hel del nya initiativ för att förändra en i mångas tycke snedfördelad bransch mellan manligt och kvinnligt. A-märkt är en filmmärkning baserad på Bechdeltestet, Reklamera är en satsning att anmäla konsdiskriminerande reklam. Rättviseförmedlingen och SheCreatives är äldre inititiativ men likväl på samma linje.