Bild: CAP&Design

 Bild: CAP&Design

Övrigt

Sveriges nya typsnitt

Publicerat 2013.10.24

  • Grafisk design
  • Sverige

Söderhavet har tillsammans med typsnittsformgivaren Stefan Hattenbach skapat ett nytt typsnitt för Sverige - Sweden sans.

Tanken med det nya snittet är att det ska vara en del i att förstärka den visuella identiteten utomlands. Det används redan på Sveriges officiella hemsida.

Läs mer om Sweden Sans och tankarna bakom här.