Foto: Ola Kjelbye

 Foto: Ola Kjelbye

Övrigt

Världsledande

Publicerat 2009.10.05

    Tidningen BusinessWeek tar upp hur ska blivande ledare ska tränas och menar att designtänkande bidrar med nya kreativa tekniker inom affärslivet. I en artikel beskriver och listar de utbildningar som kombinerar design- och ekonomi.

    Trettio utbildningar lyfts fram som världens bästa inom området. Masterutbildningen Business & Design som är ett samarbete mellan HDK och Handels vid GU är en av dessa. Businessweek motiverar placeringen så här och hela listan hittar du här.