Foto: René Brumoso via Flickr/CC

 Foto: René Brumoso via Flickr/CC

Omvärlden

Prototypworkshop- att förhålla sig till regn och vatten på ett hållbart sätt

Publicerat 2015.11.20

  • Innovation

Eftersom vi överkonsumerar vår världs resurser i sån takt att det hotar både vår och framtida generationers tillvaro så verkar det som vi också får vänja vid mer regn och högre vattenstånd i Göteborg. Som del av 400-års jubileet för staden vill vi nu försöka förbättra stadens sett att hantera ökande regn- och vattenmassor, kanske till och med lyckas få de till en hållbar resurs.

Den 9:e december arrangerar vi ett prototyplab i hur Göteborg som stad kan förhålla sig till utmaningar till följd av ökande regn- och vattenmassor.

Vi söker gestaltande kreatörer inom design, kommunikation, arkitektur, konst och närliggande områden som vill utveckla idéer kring sätt att förhålla sig till regn- och vatten. Ni kommer jobba tillsammans i grupper med representanter och experter inom vatten under en heldag för att utveckla idéer på hur staden kan förhålla sig kreativt, innovativt, pedagogiskt och lekfullt till regn och vatten. Vi håller hus på Hey its Enrico Pallazzo, i Klippan.

Målet är få fram prototyper till verk/installationer/funktioner vars idéer kan gå vidare och bli till fasta offentliga installationer i staden. Kanske blir det förlagor till en regnlekplats, en skolgård, en multifunktionell yta eller ett interaktivt vattenkonstverk?

Vi ersätter dagen med 7000kr + ev moms på faktura från företag som är godkänt för f-skatt.

Vi kör med open innovation så i upplägget ingår att alla deltagare (inklusive oss som arrangerar) äger rätten att ta vilka av idéerna man vill vidare på vilket sätt man vill.

Skicka in ett anbud på att delta senast fredagen den 27 november. Räcker att du förklarar vem du är, vad du gör och har gjort tillsammans med dokumentation av arbete, skisser på idéer eller referenser till tidigare projekt.

Maila anbudet till: info@adasweden.se

Vi prioriterar:
Erfarenhet och/eller idéer kring regn och vatten
Priser och utmärkelser inom ditt fält
Erfarenhet och/eller idéer kring ekologisk hållbarhet
Erfarenhet och/eller idéer kring social hållbarhet

Självklart uppskattar vi gestaltningsförmåga och problemlösningsförmåga, och vi vill gärna ha en blandad grupp vad det gäller erfarenheter, områden och perspektiv. Vi kollar eventuellt så skatter och annat är ok.