Sahab Museum [Gaza]

Sahab Museum [Gaza]

Publicerat 2024.07.03

Välkomna till vår nya konstsatsning – I’m Not Your Angel – kan vi nu presentera installationen av ett virtuellt museum som samlar konst från Gaza på Filmstudion under Clandestino Festival 4-7 juli 2024!

Konstnärskollektivet Hawaf Collective har byggt upp Sahab Museum där Gazas konst och kulturarv laddas upp i ett “moln” (سحاب sahab på arabiska) tills det finns en säker plats på vilken detta museum kan byggas i framtiden. Verket består av filmen A Place To Be samt det virtuella museet som upplevs i VR-glasögon.

Sahab Museum kommer att presenteras av två av kollektivets fyra grundare: Mohamed Bourouissa, fransk-alegerisk konstnär och Salman Nawati, palestinisk konstnär från Gaza. De två andra grundarna Sondos El-Nakhala, palestinisk arkitekt från Gaza, Mohamed Abusal, palestinisk konstnär från Gaza, kan ej medverka då de befinner sig i limbo i Egypten.

STATEMENT av Hawaf Collective

Gaza är en viktig geografisk plats som binder samman tre kontinenter: Asien, Afrika och Europa. Staden Gaza är en av de äldsta och mest antika städerna i världen; dess kulturskatter, varav vilka många är dolda, har rötter i de forntida arabiska kananéernas civilisationer.

Platsen är isolerad och de rådande exceptionella omständigheterna har länge gjort det omöjligt att upptäcka dess kulturarv. Gazas historia trängtar efter utgrävningar, forskning och dokumentation. Och för detta behöver Gaza kunna bryta sig ur isoleringen. Gaza behöver en säker plats för att presentera sina kulturella rikedomar för omvärlden.

Hur är det möjligt att ta itu med det förflutna, agera i nuet och föreställa sig en annan framtid? Hur gör man det när det gäller Gazas historia, nutid och framtid? För att lyckas med detta måste vi skapa en säker plats. En plats där vi kan utmana invanda tankemönster och föreställningar. En plats där våra drömmar kan ta form, trots tyngden av Gazas våldsamma vardag.

Kan vår fantasi och föreställningsförmåga bli ett kraftfullt verktyg i ljuset av den verkligheten? Hur kan man tänka sig ett museum i Gaza utan att det handlar om makt?

Sahab Museum, som kan betecknas som en ”imaginär institution”, kommer att spegla en ny bild av Gazas arv och historia. Sahab Museum kommer att vara en virtuell plats för utforskningar av idéer och konst. Det kommer att utformas med VR-teknik för att göra det möjligt för människor från Palestina och hela världen, oavsett var de har sin hemvist, att besöka museet. Det är ett museum utan gränser.

Även om det är virtuellt har museets utseende utformats med inspiration från Gazas gamla stad, från stilen och arkitekturen som kännetecknar husen i området. Till exempel finns det en innergård i husets mitt. Varje detalj återspeglar en betydelsefull period av Gazas historia. Det är denna arkitektoniska inspiration som lett fram till konceptet och formen för installationen.

Sahab Museum har befriats från väggar, vilket gör det möjligt att visa stora samlingar. Även om det har ett historiskt fokus kommer det föreställda museet också att lyfta fram samtida verk, också materiella, och inte minst förespråka skapandet av digitala konstverk och workshops såväl offline som online.

Sahab kan översättas med ”moln”. Vi tyckte att ”molnet” skulle vara den lämpligaste platsen för museet. Faktum är att ”moln” är en port till omvärlden. Att ta tillbaka ordet “moln” på arabiska och använda det på ett nytt sätt är meningsfullt för oss; det är ett sätt att ge det dess mångfaldiga betydelse tillbaka.

Den huvudsakliga idén är att återuppbygga samhället genom att bygga museet. På så sätt kommer gemenskapen i vår omvärld att hjälpa oss att etablera Sahab Museum. Det är genom att bygga en gemenskap och forma museets identitet som Sahab kan komma till stånd. Ju mer öppet samhället är, desto bredare och mer inkluderande kommer museet att bli. Vi vill arbeta för att förverkliga museets potential att vara en pedagogisk plats med djup förankring i samhället.

Kollektivet ”Hawaf” (som betyder ”kanter”) grundades 2021, eftersom museiprojektet föddes ur en kollektiv idé hos en sammanflätad grupp av drömmare. Gruppen kommer att fortsätta att driva projektet så långt som möjligt och utveckla dess potential på sikt, steg för steg. I framtiden kan det föreställda Sahab Museum också leda till att en institution etableras i Gaza, i verkliga livet.

Sahab Museum kommer att kämpa för Gazas förflutna och skydda det från förstörelse och förlust. I blickfånget står att föreställa sig en ljusare framtid genom fantasins och föreställningsförmågans praktiker.

Dörrarna öppnar 17:30 Adress: Filmstudion ,Polstjärnegatan 10, 417 52 Göteborg