Bild: Villa Copenhagen, Krook & Tjäder.  Gloria, Joel Karlsson Krook & Tjäder Design

 Bild: Villa Copenhagen, Krook & Tjäder. Gloria, Joel Karlsson Krook & Tjäder Design

Omvärlden

Resebranschen behöver design

Publicerat 2022.11.01

    Intresserad av hur resebranschen kan använda design som en utvecklande kraft? 

    Läs en intressant artikel i Scan Magazine