Foto: Jan-Olof Yxell

Övrigt

Miljöpris till Christian Azar

Publicerat 2009.10.23

 

Christian Azar får Sveriges Ingenjörers miljöpris på 50,000 pix. Han får priset för sitt arbete med att sprida kunskap om miljöfrågorna.

Christian Azar är en orädd och stridbar opinionsbildare som ofta betonar vikten av ekonomiska styrmedel i klimatarbetet, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

Christian Azar är professor i Hållbara energi- och materialsystem på institutionen för Energi och miljö där han forskar om klimatförändringar, särskilt hur man ska få ner koldioxidutsläppen. Han menar bland annat att stommen i effektiva insatser mot klimatförändringen måste utgå från skatt på utsläpp av växthusgaser. Mer om Christian Azar >>