Övrigt

Mellanrum på Stadsmuseet

Publicerat 2009.01.29

    Stadsmuseets seminarieserie Mellanrum drog fullt hus igår. Den tvärvetenskapliga ingrepp gruppen gjorde ett inlägg i stadsbyggnadsdebatten och presenterade kort rapporten "The Politics of Magma". En del kritik mot rapporten riktades från publiken. Rapporten menade att samhällsbyggnadsfrågor ofta präglas av att tekniska och ekonomiska aspekter får företräde framför medborgarintressen. Denna obalans gav enligt rapportförfattarna upphov till en förenklad teknokratisk bild av staden.