Kultur och Näring på modet - i Riksdagen

Ett 50-tal personer samlades den 27e januari, under en av Stockholms modeveckor, i riksdagens lokaler för att ta del av ett seminarium och en debatt om svenskt mode, kreativa näringar och dess utövares situation. Värd och värdinna för evenemanget var Anna König Jerlmyr (m) och Luciano Astudillo (s). För arrangemanget stod Upplevelseindustrin i samarbete med Svenska Institutet.

Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska Institutet, inledde med en presentation av mode och andra kreativa näringars betydelse för Sveriges tillväxt och bilden av Sverige. Därefter möttes Anna König Jerlmyr, Luciano Astudillo och Thomas Brühl, VD Visit Sweden, i en paneldebatt om kultur som näring. Debatten leddes av Anders Sjöstedt, VD Upplevelseindustrin. Anna König Jerlmyrs förslag om att instifta ett modeexportpris stöttades genast av Luciano Astudillo som passade på att lyfta frågan huruvida ett designinstitut borde inrättas och hur detta i sådana fall skulle kunna fungera och agera. Thomas Brühl lyfte fram Antwerpen som ett bra exempel på en region där kreativa näringar använts som en framgångsrik metod både för marknadsföring av regionen och för dess utveckling. Det två partirepresentanterna var även ense om att fler departement bör bjudas in till näring- och kulturedepartementens samarbete kring kreativa näringar, som exempel nämndes miljödepartementet. Småföretagares situation, exportstöd och skattelättnader diskuterades också.

Barbro Hedvall, ledarskribent på DN och medförfattare till boken "Stil och Politik", pratade om vad politiker egentligen signalerar med sina klädval. Det konstaterades bland annat att de olika blocken numera inte går att skilja från varandra rent stilmässigt. Hedvall berömde Luciano Astudillo och Anna König Jerlmyr för att de båda har hittat varsin personlig och modern stil som samtidigt tydligt reflekterar deras positioner och uppdrag.

Lotta Ahlvar, VD för Svenska Moderådet, avslutade förmiddagen med sina reflektioner från morgonens diskussioner samt ett klargörande av hur den svenska modebranschen ser ut i siffror.

Hör av dig!

Har du något du vill tipsa oss om på ADA, eller kanske bara har synpunkter på något vi publicerat på hemsidan. Maila gärna oss på info@adasweden.se
logo

Hej!
Fyll i formuläret för information och inbjudningar från ADA.
Vi skickar grejer max 1-2 gånger i veckan.
Du kan avanmäla dig när som helst.
Vi ses!
//ADA

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL).

× Stäng