Övrigt

Kreativitet på frammarsch

Publicerat 2009.04.28

  Idag arbetar det fler svenskar inom den kreativa sektorn än inom byggsektorn. Var tionde företag har kreativ inriktning i en ny kartläggning av sex län.

  Fler arbetar inom den kreativa sektorn än inom byggsektorn. Ett av tio företag är ett företag med kreativ inriktning, framkommer i en kartläggning av sex län; Södra Småland, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

  Studien visar en expansion inom den kreativa sektorn, som innefattar kultur, design, djur och natur, turism, reklam och datorspel. Studien har skett inom EU-projektet Krut, Kreativ utveckling.

  Några av studiens resultat:

  Kreatörerna utgör 35 procent när man tittar på sysselsatta.

  Inom Media/Digital finns den största delen sysselsatta.

  Kreativa sektorn har generellt lägre andel sysselsatta kvinnor och utrikesfödda än vad hela ekonomin har.

  Andelen sysselsatta som är ­företagare är större i kreativa sektorn än i hela ekonomin.

  När man tittar på arbetsställen återfinns cirka 50 procent inom kreatörsrollen.

  Huvudsektorerna Turism/Rekreation/Sport, Media/Digital och Konst/Design utgör ungefär lika stora delar av kreativa sektorns arbetsställen.

  Generellt består kreativa sektorn av många arbetsställen med få anställda.

  Cirka 80 procent av arbetsställena utgörs av enskilda firmor, aktie­bolag, ekonomiska föreningar och kooperativ.