Foto: Alastair Wiper

 Foto: Alastair Wiper

Övrigt

KBH-GBG-OSLO à la Vibskov

Publicerat 2009.06.04

    Henrik Vibskov tog tillfället i akt och kopplade ihop Göteborg, med Köpenhamn och Oslo.

    Hans workshops på Bygget bestod i att göteborgskreatörerna tog med sig en massa gula grejer och byggde av dem. I Köpenhamn samlades de på Konstindustrimuseet och byggde i rött och Oslo på Posthallen Courtyard i vitt. Kolla in bilder från de tre städerna här.