Illustration: Hanna Westberg

 Illustration: Hanna Westberg

Övrigt

Här finns pengar!

Publicerat 2009.03.25

VGR ger nu möjlighet att söka treåriga uppdrag för att stärka samhällsutvecklingen och främja konstnärlig utveckling genom kultur. Kreatörer och byråer kan också söka!

Som vi har förstått det, behöver du ha med samarbeten med andra verksamheter för lyckas i din ansökan.

Du formulerar ditt uppdrag själv, ungefär som en bidragsansökan. Några nyckelord är: jämställdhet, mångfald, tillgänglighet, internationalisering och en gemensam region.

Tänk också:
Öka social hållbarhet
Öka sysselsättning
Stärka civilsamhällets kapacitet
Stärka barns och ungas delaktighet i kulturlivet

Läs mer här. Sista ansökningsdag är 15 april 2009

Kontakt och ytterligare information kan du få av Urban Sennunger telefon: 0522-670884 e-post urban.sennunger@vgregion.se

Bolla gärna tankar med oss också om du känner att du behöver. Maila, ring eller träffa oss.

Lycka till!