Övrigt

EU-val #5 (m)

Publicerat 2009.06.05

  Gunnar Hökmark (m) var den sista av toppkandidaterna i valet till Europaparlamentet som svarade på våra frågor angående kreativa näringar. Gå nu och rösta, har du tappat bort röstsedeln behöver du inte oroa dig. Ta bara med giltigt leg, det går på ett kick.

  Vad är kreativa näringar för dig?
  Kreativa näringar är ett begrepp som jag framför allt förknippar med upplevelseindustrin, när kreativitet, kultur och näringsliv fungerar tillsammans som allra bäst.

  Hur ser du på värdet av kreativa näringar?  
  De är avgörande för kreativiteten och förmågan till nytänkande i vårt samhälle, liksom för vår identitet i en värld av förändringar. De har också en stor och växande betydelse i den svenska ekonomin. Sverige utmärker sig inte minst inom musik, komposition och produktion men även inom andra områden som spelindustrin.  

  Hur märks det i den politik du kommer att driva?  
  Allra viktigast är att slå vakt om öppenheten och toleransen men också mångfalden inom media. I det nya mediasamhället kan public service utveckla sin identitet än mer, genom att vara en plattform för skapande och drama.  
  Men det är också viktigt att slå vakt om den enskildes förutsättningar att leva på sitt skapande. En stor andel av de som arbetar med kreativa näringar är egen- och småföretagare. Jag kommer att fortsätta att arbeta för att göra det enklare för småföretag genom att arbeta för att regelbördan minskar med 25 procent till 2012 - med krav på årlig uppföljning för att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll. Jag vill också göra det enklare för småföretag att verka över gränserna. Reglerna för offentlig upphandling bör också förändras för att göra det enklare småföretag att delta. Det är viktigt inom områden som offentlig miljö, design och kultur.

  Har du några konkreta beslut som du vill få igenom som handlar om kreativa näringar.
  Offentliga upphandlingar är avgörande, men också mångfalden och rätten till yttrandefrihet, som vi sett ifrågasättas upprepade gånger.

  Hur kan man följa dig?  
  Ett bra sätt att följa mig är att läsa min blogg på min hemsida www.hokmark.eu.

  Här kan du läsa Gudrun Schymans (fi) svar, här kan du läsa Ella Bohlins (kd), här kan du läsa Sören Wibes (jl) och här kan du läsa Marit Paulsens (fp) svar.