Övrigt

EU-val #2 (kd)

Publicerat 2009.06.03

  Den andra av toppkandidaterna till Europaparlamentet som svarade på våra frågor om kreativa näringar var Ella Bohlin från Kristdemokraterna.

  Vad är kreativa näringar för dig? Kreativa näringar är en näring med fokus på exempelvis kultur, arkitektur och musik.  

  Hur ser du på värdet av kreativa näringar? Näringslivet bidrar till vår samlade välfärd - utan dem ingen tillväxt! Kreativa näringarna bidrar utöver detta till en personlig dimension och utveckling. Det gör branschen extra intressant.  

  Hur märks det i den politik du kommer att driva? Jag är motståndare till olaglig piratkopiering på samma grund som jag anser att det är fel att sno CD-skivor ur en butik. Den som skapat ett verk måste själv få bestämma över och tillgodogöra sig resultatet av sitt skapande.  

  Har du några konkreta beslut som du vill få igenom som handlar om kreativa näringar. I omröstningar i Europaparlamentet kommer jag ge mitt stöd till skyddet av upphovsrätten, men naturlivs även verka för minskad byråkrati och annat som kan ge hela näringslivet luft under vingarna.  

  Hur kan man följa dig?
  Förslagsvis via min blogg: http://bryssella.blogspot.com

  Här kan du läsa Gudrun Schymans (fi) svar.