Övrigt

En för alla, alla för en

Publicerat 2009.11.26

  Så sammanfattade Sven-Eric Liedman, professor emeritus idé - och lärdomshistoria, begreppet solidaritet, vilket var temat för  MedieAkademins 13 höstseminarie. Eller rättare sagt  "Solidaritet - den nya digitala revolutionen".

  Liedman problematiserade, Per Schlingmann (partisekreterare m) talade om politik och tyckte bättre om rättvisa än solidaritet. Antropologen Katarina Graffman berättade att "Generation G" (födda efter 1983) har sin starka solidaritet mot kompisar och ogillar den giriga sidan av företagsamhet.

  Den moderna hippien och fältbiologen Oscar Swartz tryckte på att det var just de gamla hippieidealen från San Fransico som ligger bakom undret i Silicon Valley. Han tyckte att viljan att dela med sig av teknik och kunskap var själva kärnan i internetkultur.

  I panelen som kommenterade talarna satt; Nischa Besara (chefredaktör Dagens Arena), PM Nilsson (Newsmill), Joakim Jardenberg (Mindpark) och Ninni Esseen ( Riket.se) . SVT begåvningen Axel Humlesjö var moderator.

  Diskussionen kom ganska långt in i den digitala världen även om Jardenberg twittrade om att vi fortfarande talar om dagstidningars varande eller icke varande när vi diskuterar ett digitalt skifte.

  Det kan vara värt att tänka på att Filmfestivalens tema nu i januari blir det närbesäktade; "Sharing".