Illustration: Hanna Westberg

 Illustration: Hanna Westberg

Övrigt

Bli bättre på affärer

Publicerat 2009.03.03

    Snart lanserar ADA en ny satsning under namnet Möjliggöra Affärer. Det är en websatsning som skall synliggöra frågor och svar inom affärsutveckling. Synliggörandet gör vi dels genom att vi har knutit personer till oss som kan svara på dina frågor och genom chattfunktioner.

    Satsningen innehåller även en seminarieserie som lyfter fram aktuella ämnen kring affärsutveckling.