Övrigt

ADA-rabatt på MedieAkademin

Publicerat 2009.09.30

    Årets MedieAkademin handlar om Solidaritet. De ställer frågan; Solidaritet - den nya digitala revolutionen?

    Under 60- och 70talen var solidaritet den generationens främsta modeord. Under 80- och 90-talen tyckte många att ordet kändes slitet och urvattnat. Nu i, den ekonomiska snålblåsten, tycks istället ordet ha blivit aktuellt igen. Girighet och egoism upprör. Ersätter de solidaritet och rättvisa får vi ett roffarsamhälle där den starkes rätt råder istället för vårt gamla folkhem. Nu hoppas fler på nätet som den nya demokratimotorn. Tidigare svaga grupper syns och hörs. Bloggar påverkar både medievärlden och det politiska samtalet. 

    I år handlar Medieakademin om vad begreppet solidaritet står för idag och hur den unga generationen ser på solidaritet utifrån ett socialt medieperspektiv.

    MedieAkademins höstseminarium äger rum i Göteborg den 25 november kl 10.30 - 17.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kunsgsportsavenyn 36 - 38.

    Som ADA anhängare får du rabatt, gå in på www.medieakademin.se och ange "via ADA" efter företag i det fältet, så får du betala 2 900 kr istället för 3 500 kr, ex. moms.