Lokalt

Var är alla kvinnliga copys i Göteborgs reklambyråvärld?

Publicerat 2017.04.07

  • Göteborg
  • Jämställdhet
  • Kommunikation
  • Reklam

Vid en första anblick ser det glest ut bland kvinnliga kreatörer, speciellt copys, i Göteborgs reklambyråvärld. Men stämmer det och varför är det så isåfall? Andrea Lapanje och Frida Axenbrant, studenter vid Yrgo Reklam & Marknadsföring bestämde sej för att titta mer på detta som sitt examensarbete, bland annat genom intervjuer med fyra av Göteborgs kvinnliga copywriters. Woman Up kallar de sitt projekt. Vi på ADA är stolta över att ha fått förmånen att få publicera dessa intervjuer.

Bland annat gjorde de en räkning av antalet copys och kom fram till att på tio av Göteborgs största reklambyråer är det 46 copywriters. Nio av dessa är kvinnor. Här fick ju tesen om huruvida det är få kvinnor om inte ett fullständigt svar, då det finns långt fler byåer än dessa tio, men iallafall visar den på en tendens (och kanske ett tillstånd på de större kontoren).

Sedan valde studenterna att träffa och intervjua ett antal av dessa kvinnor. Och det är dessa intervjuer vi kommer att publicera på adasweden.se. De copywriters de har intervjuat är: Ulrika Good, Maria Alexén, Jennie Andersson och Jessica Toreld.

Vi kommer publicera en text i veckan, se länk till alla texter nedan.

Här är intervjun med Ulrika Good

Här är intervjun med Maria Alexén

Här är intervjun med Jessica Toreld

Här är intervjun med Jennie Andersson

Andrea Lapanje och Frida Axenbrant, studenter vid Yrgo Reklam & Marknadsföring