Bild: IIS

 Bild: IIS

Omvärlden

Vad gör vi på de sociala medierna?

Publicerat 2016.10.20

Nu har IIS (Internetstiftelsen i Sverige) årliga rapport som svenskarnas användande av sociala medier kommit. (Den är som en liten amuse före den stora rapporten som handlar om allt internetanvändande, och kommer i mitten av november.) Facebook är fortfarande populärast utom bland de under 16 år. Där är det i stället Snapchat och Instagram som gäller. Twitter tappar användare.

Om avändandet av sociala medier skriver de såhär: "I dag är det 77 procent av alla internetanvändare som någon gång använder sociala medier och 58 procent som gör det varje dag. De som använder sociala medier gör det i genomsnitt 7,1 timmar per vecka vilket är en ökning med 30 minuter sedan förra året och nästan 50 procent under de senaste tre åren. Allra flitigast är de unga kvinnorna mellan 16-25 år som ägnar cirka 12 timmar i veckan åt sociala medier."

Läs hela rapporten här.