Bild: Lewis Hine’s Composite Photographs of Child Labourers (1913) från The Public Domain Review

 Bild: Lewis Hine’s Composite Photographs of Child Labourers (1913) från The Public Domain Review

Omvärlden

Dags att söka Kulturbryggan

Publicerat 2016.03.14

Nu har Kulturbryggan öppnat årets första ansökningsomgång av två, för Startstöd och Genomförandestöd. Kulturbryggan stödjer nyskapande kulturella projekt. Utlysningen öppnades den 11/3 och stänger den 1/4.

Såhär skriver Kulturbryggan själva om sin verksamhet: Kulturbryggans uppgift är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen. Vidare är Kulturbryggan tänkt att vara ett alternativ för projektägare, en plats dit man kan vända sig när ens projekt inte passar in hos andra offentliga bidragsinstansers stödformer och riskerar att falla mellan stolarna. På så vis är Kulturbryggan att betrakta som ett komplement till övrig offentlig bidragsgivning.

Läs mer här