Bild: Unsplash

 Bild: Unsplash

Omvärlden

Arkitekturinstitutet

Publicerat 2022.09.29

    I början av 2022 fick arkitekturforksningen i Sverige en ny framstående plattform, nämligen Arkitekturinstitutet. De två forksningsprofilerade kontoren Theory into Practice och Warm in the Winter ligger bakom institutet. Institutet bedriver industriell forskning och experimentell utveckling inom fältet arkitektur. 

    Just nu är de aktiva med projektet Healing Heritage som fokuserar på landsbygdsutveckling genom kultur, där markföroreningar i äldre industriområden rensas genom växtbäddar med fytoreningsteknik och ger en slags konstnärlig gestaltning. Spännande tycker vi!