Bild: Karin/ADA

 Bild: Karin/ADA

Omvärlden

Mobiltelefon next level

Publicerat 2013.09.13

  • Design

Det pågår olika försök att göra mer miljövänliga och hållbara mobiltelefoner. Mycket drivet av design och nya kommunikationssätt/affärsmodeller via internet. Just nu trendar Phonebloks, med sitt modulsystem. Det finns en till utvecklare i Holland som heter Fairphone, som redan är förbi prototypstadiet och har börjat producera sin första batch. Som såldes helt via sociala medier.