Del av omslaget på boken Mad Women – A herstory of advertising

 Del av omslaget på boken Mad Women – A herstory of advertising

Inspiration

Kvinnor i reklamhistorien

Publicerat 2013.02.04

Christina Knight, cd på INGO – Ogilvy & Grey, insåg att alla de böcker hon läst om sin bransch handlade om och var skrivna av män började hon skriva en annan historia: herstory. Det blev bok med berättelser, erfarenheter och råd från några av världens främsta kvinnor inom reklam, kommunikation och design.

Boken heter Mad Women – A herstory of advertising är framtagen i samarbete med Sveriges Kommunikationsbyråer (Komm!).

Hon lyfter fram framgångsrika kvinnor och ger dem plats i hitorieskrivningen. Förhoppningen är att ge kvinnor stöd och inspiration, och att påbörja ett samtal om vikten av jämställdhet och i längden en förändring som gynnar branschens utveckling.

-Jag vill skapa positiv utveckling som ger vår bransch fler möjligheter. Det sägs att kvinnor står bakom 80% av köpbesluten, men bara 20% av oss som skapar reklam är kvinnor. En förändring mot ökad mångfald och balans skulle gagna både oss som arbetar i branschen, våra uppdragsgivare och alla som tar del av reklam och annan kommunikation, säger Christina Knight till Komm!.

Med i boken finns bland annat Mary Wells Lawrence, Shelly Lazarus, Anna Qvennerstedt, Nina Åkestam och Catrin Vagnemark.