Inspiration

Målgruppsanpassat

Publicerat 2013.05.10

En spansk organisation som stöttar barn och ungdomar i riskzonen Foundation skapade en annons som visar ett budskap för vuxna och ennat för barn vid samtidigt.