Bild: Göteborgstryckeriet

 Bild: Göteborgstryckeriet

Inspiration

Pappershus

Publicerat 2013.10.11

Göteborgstryckeriet, Happy F&B och White Arkitekter har byggt ett pappershus ihop. Konstruktionen består av enkelt monterbara moduler redo för serieproduktion. Dom kallar det Chameleon Cabin.