Intervju

Hej, vad gör du Rasmus Heyman?

Publicerat 2023.12.18

  Året börjar lida mot sitt slut, 2023 har varit ett händelserikt år för ADA och vi har därför genomfört en intern intervju med ADA:s ordförande Rasmus Heyman, för att sammanfatta tidigare och pågående projekt samt blicka framåt.

  Hej, vad gör du Rasmus?
  Just nu förbereder jag mig inför eftermiddagens referensgruppsmöte med ADA om vårt Formcenter. Sen har jag mitt jobb på BRG inom innovation och platsutveckling, där det sista för året ska färdigställas parallellt som vi planerar inför kommande år.

  Vilken roll har du i ADA
  Nu är jag är ordförande i den ideella föreningen ADA, men det har jag ju inte alltid varit. Jag började som praktikant på ADA 2006 sedan dess har jag haft på flera olika roller, projektutvecklare, projektledare, innehållsansvarig och verksamhetsledare. Så jag har jobbat med ADA i 15 år. 

  Kan du nämna några evenemang eller projekt som ADA har varit involverade i under åren som du tyckt varit framgångsrika och givande?
  Popup-studion i Bergsjön, vi såg att den etniska mångfalden inom kreativa näringar var väldigt låg vilket är ett problem för verksamheterna. Vi öppnade då en Popup-studio på Rymdtorget i Bergsön så att fler människor kunde möta formområdet och förstå det som arbetsmarknad. Projektet var både roligt och viktigt. Annat som har varit väldigt givande är ADA:s samtal kring existentiella frågor. De kunde om att stå mitt i karriären och undra om man verkligen valde rätt, elleer om ondska och sanning. Sen har ADA:s webb alltid legat mig nära hjärtat.

  Vårt senaste initiativ, Formcentret på Masthamnsgatan är jag också väldigt glad och stolt över. Det har varit en fråga ganska länge inom formområdet att branschorganisationerna saknar en gemensam lokal. Vi började därför med ett pilotprojekt, Formpilot, på Föreningsgatan 2 tillsammans med Sveriges Arkitekter Västra Götaland och Svensk Form Väst. Vilket möjliggjort att vi kunnat ta frågan vidare och ordna fram en egen lokal på Masthamnsgatan 3. Lokalen fungerar som en mötesplats där våra medlemmar kan ha utställningar, utbildningar hålla samtal både offentligt och privat samt arbeta i en kreativ miljö. 

  Hur kommer det sig att ni bytt namn på Formcentret?
  Vi har bytt namn från Formcenter Väst till ADA, det var ett tydligt önskemål från våra medlemmar. Vi vill fortsätta stärka och lyfta ADA som varumärke. Genom att döpa webben till ADA och Formcentret till ADA blir kopplingen till organisationen ADA tydligare. Ett annat skäl är att namnet Formcenter Väst ligger väldigt nära Svensk Form Väst och det fanns därför en risk att folk blandade ihop dem.

  Vad är din vision för ADA i framtiden när det gäller att stödja och främja kreativa näringar i Göteborgsregionen?
  Min vision är att ADA ska bli en skärningspunkt där form aktörer kan mötas, diskutera och identifiera nya idéer och på så sätt möjliggöra att nya projekt kan uppstå. Där Webben fungerar som den digitala skärningspunkten och ADA - Formcenter Väst som den fysiska skärningspunkten.

  Ok - tack Rasmus!
  Tack själv!