Bild: Dean Hochman/Flickr Creative Commons

 Bild: Dean Hochman/Flickr Creative Commons

Omvärlden

Det stora problemet inom tech och design

Publicerat 2016.08.23

En av de stora namnen inom tech och design, John Maeda, har nu fått en titel och anställning på Automattic (ägare av bl a WordPress.com, WooCommerce och Jetpack) som pekar på att förändring av hur saker har sett ut är att vänta. Hans titel är: The global head of computational design and inclusion. Design - inte så överraskande. Inclusion - där har vi det nya.

Han säger: "I believe that creativity and inclusion are two sides of the same coin. They’re necessary things. If you care about design, you have to care about inclusion."

Och att öka andelen t ex kvinnor inom tech eller folk med annan etnisk bakgrund är nödvändigt för maximalt kreativt utfall enligt Maeda. Han citerar Nicholas Negroponte: “Where do new ideas come from? The answer is simple: differences. Creativity comes from unlikely juxtapositions.” Och drar slutsatsen av detta, att man måste börja våga se utanför sin egen bubbla och börja jobba med mångfald på en helt ny nivå. Helt enkelt för att hålla högsta kvalitet.

Läs hela artikeln på FastCo här