Bild: Florida Memory/Flickr The Commons

 Bild: Florida Memory/Flickr The Commons

Omvärlden

Designa lycka?

Publicerat 2016.09.19

Kan man designa allt? Kan man designa lycka? I den nya boken Designing Your Life: Build a Life That Works for You skriver författarna Bill Burnett och Dave Evans om sin metod att designa lycka, som grundas i kursen Designing for Life som startade på Standford University  för femton år sedan. De menar att man kan använda en slags designprocess för att maximera lyckan.

De pratar om en process av val, The Life Design Choosing Process, och att man ska se skillnad på goda val - som ger en pålitligt lyckliga resultat, och dåliga val där man väljer ett dåligt utfall.

Tveksamt om det stämmer? Läs mer om boken och ett utdrag ur den här