Bild: Seeplatform.eu

 Bild: Seeplatform.eu

Omvärlden

Design Policy Monitor

Publicerat 2013.10.09

SEE Platform, ett nätverk med 11 europeiska partners, har satt samman en rapport som undersöker designförmågan inom partnerländerna. Den heter Design Policy Monitor och sammanställer befintlig statistik för att ge underlag till policybeslut.

Nätverket arrangerar konferensen även Global Service Design Conference den 19-20 november i Cardiff, ange den här koden och du får 10 % rabatt: SDNC13UK.