Bild: Jake Vince/Flickr Creative Commons

 Bild: Jake Vince/Flickr Creative Commons

Omvärlden

Cirkulärt momentum?

Publicerat 2018.05.28

  • Affärer
  • Arkitektur
  • Forskning
  • Hållbarhet
  • Inredningsdesign
  • Multidisciplinärt
  • Nätverk
  • Pengar
  • Textil

Har vi äntligen nått en plats där det cirkulära tänket inom våra producerande och kreativa branscher börjar få lite momentum? Kanske. Eller iallafall kanske början på att börja ändra tänket... Vi har i dagarna sett två olika initiativ starta upp, inom textil, inredning och bygg, samt så finns det ju ett gäng fler intressanta att följa.

21/5 lanserade Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna företagsforumet Circular Sweden. Syftet är att driva politik och utveckling framåt för att skapa mer cirkulära materialflöden. 25/5 kom  IVL Svenska Miljöinstitutet med projektpartners såsom White arkitekter, Chalmers industriteknik och Vasakronan mfl med plattformen Centrum för cirkulärt byggande där visionen är att den ska bli ett nav för samverkan som stärker möjligheterna till mer återbruk inom byggsektorn.

Samtidigt pågår löpande projekt som t ex Circular Textile Initiative som omfattar alla delar av textilkedjan – från design och produktion till insamling och sortering. Där är det GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) i samarbete med Re:textile, Wargön Innovation och Swedish Fashion Council. Det finns även Testbädden för textilåtervinning vid Swerea IVF och Textilhögskolan i Borås, som med en hel mängd partners syftar till att rent praktiskt och teknikst faktiskt utvärdera och visa potentialen för återvunnen textil som ett värdefullt sekundärt råmaterial.