Bild: andso/Flickr Creatie Commons

 Bild: andso/Flickr Creatie Commons

Omvärlden

Byråvärldens inre siffror - inte så rolig läsning

Publicerat 2018.11.06

  • Kommunikation
  • Media
  • Reklam

Byråbranschen har blivit genomlyst i en ny rapport från DIK. Resultaten är kanske inte så överraskande men ändock inte så roliga att läsa. Sju av tio brukar jobba hemifrån trots att de är sjuka och hälften jobbar mer än de får betalt för. Kvinnor tjänar dessutom i genomsnitt 5 300 kronor mindre än män – varje månad, och de jobbar också oftare sjuka. Gratisjobb och otrygga anställningar är riktigt vanliga. Åtta av tio byråer saknar kollektivavtal.

Läs djupare och ladda ner hela rapporten här