Forskning & Rapporter

Utvärdering av prognoser för offentliga finanser

Publicerat 2009.04.17


    Denna specialstudie beskriver och analyserar Konjunktur­institutets prognosavvikelser för den offentliga sektorns sparande och dess delar för perioden 1998-2007. Det övergripande syftet med studien är att ge en bild av prognosavvikelsernas storlek och mönster för att metoder och modeller som används för att prognostisera offentligfinansiella variabler i ett nästa steg ska kunna förbättras och utvecklas. Läs den här.