Bild: Business Region Göteborg

 Bild: Business Region Göteborg

Forskning & Rapporter

Klusteranalys av Kulturella och kreativa näringar

Publicerat 2023.04.29

    Business Region Göteborg har gjort en kartläggning av Göteborgsregionens kreativa näringar. Rapporten innehåller fakta och statistik och en ingående beskrivning av regionens branscher, ekosystem och aktörer. Missa inte att läsa! 

    Till rapporten