Bild: Tuppus

 Bild: Tuppus

Forskning & Rapporter

Ur kommunikatörernas synvinkel

Publicerat 2013.03.20

    Årets Kommunikatören-rapport har tema förtroende. Hur bygger man det bäst? 4000 kommunikatörer i Sverige och Norge har svarat, och bland annat sätter de bemötandet som den viktigaste parametern i hur förtroende byggs. Men hur jobbar man på bemötandet i organisationerna?

    Läs mer generellt om resultat i artikeln här och hela den svenska rapporten här.