Bild: Tord Hermansson

 Bild: Tord Hermansson

Intervju

Tord Hermansson?

Publicerat 2013.10.14

14-15 oktober är det Industridagarna på Svenska mässan i Göteborg. Vi fångade honom Tord Hermansson, ansvarig för forskning och externa kontakter inom produktutveckling på Volvo Personvagnar för att få veta lite mer.

Hej, vad gör du Tord Hermansson?
Jag arbetar med koordinering och utveckling av vår externa forskningssamverkan, både nationellt och internationellt. Det innebär kontakt med många aktörer i och vid sidan av fordonsforskningen, t ex akademi och institut, myndigheter och finansiärer och olika forskningspartners.

Industridagarna brukar alltid ju vara uppe i Stockholm, men nu är de här i Göteborg. Hur kommer det sig?
Några få personer med olika funktioner i staden, inklusive mig själv, diskuterade just det faktum att Industridagen borde vara i Göteborg, och med det som utgångspunkt inleddes ett lobby-arbete som kortfattat föll väl ut.

Bra jobbat! Vad har det för betydelse tror du?
En stor del av svensk industri finns på västkusten och det finns både symboliska och faktiska värden i att de för industrin viktiga frågorna debatteras där dom hör hemma.

Hur engagerar sig Volvo i Industridagarna?
Vi är engagerade både i att se till att konferensdeltagarna får en intressant och relevant uppfattning om industrin och Volvo Personvagnar, genom t ex den vårt engagemang i den industrisafari som anordnas. Men också förstås i att se till att vi som företag kan få till oss information och kunskap om hur t ex makthavarna resonerar kring industrin i landet Sverige och vilken roll vi kan och skall spela i det.

Vilka de hetaste frågorna inom industrivärlden idag?
Kompetensförsörjning är en utomordentligt central fråga. Både för att täcka nuvarande behov men också i den transformation delar av industrin genomgår, t ex fordonsindustrin som succesivt utvecklar produkter med inslag av elektrifiering eller hybridisering. Men också är förstås vår konkurrenskraft gentemot omvärlden en het fråga, där både kostnadsläge, krav på effektivisering och det ovan nämnda kompetensbehoven blir viktiga parametrar för att hävda Sveriges position.

Tror du att kreatörer kan ha något att bidra med till industriföretag, mer än vad de redan gör?
Absolut. Det gäller att hitta mekanismerna och mötesplatserna som gör det möjligt. Vi pratar mycket om hur vi skall släppa loss vår kreativa kraft, komma ”utanför boxen” och ta in nya perspektiv men jobbar för lite med att hitta nya sätt att göra det. Att jobba med en helt annan branschs sätt att arbeta är en väg för att inte fastna i sina gamla tänk. Dessutom är det ju så att kreatörer jobbar just med nya nya perspektiv, ofta avant-gardistiskt, för att väcka känslor och få andra att förstå och tänka i nya banor.

Toppen! Ha det så bra!