Foto: Thomas Laurien

 Foto: Thomas Laurien

Lokalt

Skimmer och härvor

Publicerat 2021.03.15

    ”Skimmer och härvor” är ett långsiktigt projekt av Theo Ågren och Thomas Laurien, för att med hjälp av konstnärliga metoder medverka till förändrade och hållbara relationer mellan människor och fler-än-människor.

    Just nu arbetar de framförallt med avrinningsområdet Viskan i delprojektet ”Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker”.

    Se mer på skimmerochharvor.net