Forskning & Rapporter

Rapporten från Rådet

Publicerat 2013.02.06

  Igår släppte Rådet för Kulturella och Kreativa Näringar rapporten Tre förslag för tillväxt och innovation med Kulturella och Kreativa Näringar. Den bygger på ett scenario där antalet verksamma inom den kreativa sektorn skulle fördubblas under de tio närmsta åren. Dessutom ger man tre förslag på hur regeringen borde arbeta med näringarna:

  1. Stödja och stimulera aktivt de olika branschförbund som har tagit initiativ till att bilda ett gemensamt nätverk för de kreativa näringarna.

  2. Medverka aktivt till att starta ett servicebolag för konst och kulturföretagare med (tand)läkarnas Praktikertjänst som förebild. Kulturföretag är små och har sämre intjäningsförmåga än andra företag och behöver kunna utnyttja skalfördelar via ett gemensamt serviceföretag som hjälper till med administration, skatter, löner.

  3. Instifta "ett stort antal utmärkelser" som skapar kvalitetsutveckling. Visit Sweden får i uppgift att utarbeta kriterier för priserna tillsammans med ett nätverk bestående av de kreativa näringarnas branscher.

  Här hittar man hela rapporten och här är en sammanfattande film.

  Rådets ordförande intervjuas i P1 här.