Tävlingar & Bidrag

Nordiska samarbetspengar

Publicerat 2013.12.17

Nu kan man söka pengar från KreaNord. Bidrag ges till projekt som har konkret marknadspotential och erbjuder affärsmöjligheter för kulturella och kreativa näringar. Projekten ska ha internationell fokus och bidra till att öka Nordens konkurrenskraft. Projekten ska även vara kommersiellt hållbara och skapa långvariga nätverk så att samarbetet mellan aktörerna kan fortsätta efter att projektperioden tagit slut. Projektet skall involvera minst tre olika nordiska länder.

Här finns mer info.