Fotograf: Anders Roos.

 Fotograf: Anders Roos.

Intervju

Mina Dennert?

Publicerat 2013.04.10

  Mina är projektledare på HDK/Business & Design Lab. Vi har hört att hon sliter hårt för att få ihop en stor internationell designkonferens, Crafting the Future, så vi ville veta vad det handlar om.

  Hej, vad gör du Mina?
  - Hej ADA! Jag arrangerar en internationell forskarkonferens i design vilket innebär att nästa vecka kommer över 200 av världens främsta designforskare hit till Göteborg för att diskutera design och inspirera varandra.

  Kan du inte berätta lite om konferensen?
  - Det är en vetenskaplig konferens som till större del går ut på att deltagarna har med sig ett paper som behandlar deras senaste forskning. Nu ska de presentera dessa papers för varandra, så det kommer att bli 170 presentationer på HDK under två och en halv dagar. Utöver det har vi även Keynote Speakers, Posters Sessions, Workshops och även ett samarbete med Röhsska så det pågår bland annat en specialutställning där under konferensen.

  Forskaryrket kan bli ganska ensamt så det är viktigt för hela designforskningen att man ses på det här sättet och läser varandras texter och på så sätt hjälper varandra och hela designforskningen framåt.

   Konferensen heter Crafting the Future, betyder det att ni tycker att hantverk är en framtidsfråga för designers?
  - Titeln kan tolkas på flera sätt och den som du föreslår är absolut en tolkning som har diskuterats mycket här på HDK som ju är en Design och Konsthantverksskola, gamla Slöjdis. Det finns en del inslag av hantverk på konferensen. Vi hade bland annat en supertrevlig Workshop härom kvällen när 25 "slöjdare" från 5 till 75 år gamla träffades och tillverkade allt navigationsmaterial till konferensen. Då satt vi bland annat och sydde tills fingrarna blödde. Men det handlar lika mycket om designerns kunskap som ett hantverk. Alltså hantverket design. Temat för konferensen är: Hur kan designerns kunskap synliggöras, och hur kan den förstås och användas i sammanhang som innovation, affärsutveckling och social förändring?

   Forskningen ni lyfter följer ett antal spår, hur har ni valt dom?
  - Vi skickade ut ett sk. Call for Tracks. Det innebär att vi mejlade till alla våra internationella kontakter att komma in med förslag på spår eller underteman till konferensen. Vi fick en stor mängd svar som vi läste igenom och valde ut dem som kändes mest aktuella och intressanta. En del förslag slogs även ihop och bildade dessa spännande underteman. Vi har försökt få en spridning och täcka stora områden inom designforskningen som fashion-, innovation- och servicedesign tex.

  Finns det någon möjlighet för kreatörer att ta del av konferensen på några sätt?
  - Ja, vi har två Workshops som är tänkta för just kreatörer! Den ena är i Glashuset på Valand och börjar kl. 11 alla dagar under konferensen, 17-19 april. Och den andra är i Vasaparken och där vill man främst ha deltagare under helgen, kl 11.00 båda dagarna 20 och 21 april. Dessa arrangeras i samarbete med lokala designers, studenter, forskare och lärare på HDK och vi vill väldigt gärna att kreatörer medverkar så att ett möte uppstår mellan just designers och forskare! På Röhsska har vi även en föreläsning med Kate Fletcher som är på tisdag den 16 april kl. 18.00, som alla också är varmt välkomna till.

  Kul, hur anmäler man
  - Äh det bara att dyka upp!

  Gött, ses där!