Tävlingar & Bidrag

Kreatör med reslust?

Publicerat 2013.02.15

  Västra Götalandsregionens kulturnämnd delar ut internationella resestipendier på totalt 200 000 kronor per år. Syftet är att stödja internationella samarbeten och engagemang.

  Man behöver vara verksam i kultursektorn i Västra Götaland. I din ansökan ska du berätta hur resan kan leda till internationella kultursamarbeten som skulle kunna stärka Västra Götalandsregionen i ett internationellt perspektiv.

  Resestipendiet kan gå till både kostnader för resa och uppehälle men max till hälften av den totala kostnaden. Hur resterande finansiering sker ska anges på ansökningsblanketten. Stipendierna delas ut två gånger per år. Sista ansökningsdag nu på våren är 15 mars.

  Din planerade resa ska genomföras inom den tidsram som du angett i din ansökan. När du har kommit hem ska du lämna in en reserapport till Västra Götalandsregionens kultursekretariat.

  Här ligger ansökningsblanketten.

  Kontakt VGR:
  Rolf Malm
  070-827 51 8
  rolf.malm@vgregion.se