Forskning & Rapporter

Konjunkturläget...

Publicerat 2009.06.17

    BNP-fallet bromsar men arbetslösheten ökar.

    I år faller Sveriges BNP med 5,4 procent. Konjunkturinstitutet spår dock, i sin nya rapport, att ekonomin växer igen nästa år. På arbetsmarknaden väntar dock ett par svåra år. Institutet rekomenderar en fortsatt expansiv finanspolitik. 

    Läs sammanfattningen här och hela rapporten här.