Forskning & Rapporter

Konjunkturbarometern Företag och hushåll. Mars 2009

Publicerat 2009.04.17

    Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, har fallit med drygt 3 enheter från förra månaden och uppgår till 70,1 i mars. Nivån på barometerindikatorn signalerar att läget i ekonomin är mycket svagare än normalt

    Läs mer här.