Forskning & Rapporter

Kolla konjunkturen

Publicerat 2009.11.26

Barometerindikatorn, sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget. Den har ökat från 94,9 förra månaden till 98,8 i november. Stämningen bland företag och hushåll har förbättrats sedan i maj i år, men nivån signalerar fortfarande att läget är lite svagare än normalt. Läs mer...