Forskning & Rapporter

Klimatet och affärerna

Publicerat 2009.12.10

    Tror du att klimatfrågan kommer påverka dina affärer?

     Just nu (dec 09) sitter världens regeringar samlade i Köpenhamn för att förhandla fram ett nytt klimatavtal som ska ersätta Kyotoprotokollet. Oavsett utfallet av förhandlingarna i Köpenhamn och kommande förhandlingar längre fram, kommer klimatförändringarna att få stora konsekvenser för näringslivet.

    I den här rapporten från Västsvenska Industri- och Handelskammaren ger 200 västsvenska vd:ar  sin syn på nya affärsmöjligheter i klimatförändringarnas spår. Resultaten är både uppmuntrande och oroväckande.