Forskning & Rapporter

Industrin tar tillbaka produktion

Publicerat 2013.05.14

  40 procent av dom svenska teknikföretag som outsourcade produktion före år 2010, kommer ta hem åtminstone delar av den. Även om många industriföretag flyttar ut produktionen till låglöneländer väljer nu allt fler företag att ta tillbaka produktionen, visar ny forskning av Högskolan i Gävle i samarbete med ett antal andra svenska universitet.

  Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi, säger till Sveriges Radio att anledningarna till att produktionen flyttar hem är flera.

  – Det är en väldigt betydelsefull förändring gentemot tidigare. Det vi kan se i våra undersökningar är att det är fördelaktigt att lägga en del av den här verksamheten i Sverige för vi har kompetensen här, vi har etablerade anläggningar och kanske också centrala underleverantörer här.

  Det är framför allt två skäl till att företag tar tillbaka produktion. Dels har lönerna stigit i till exempel Kina och då är det inte säkert att det är värt att ha produktion så långt bort eftersom transporterna är så dyra.

  Dels så blir det i en del branscher allt kortare tid mellan nya modeller och uppdateringar och för att ta fram nya produkter är det en fördel att tillverkningen ligger nära forsknings- och utvecklingsavdelningen.

  – En väl fungerande produktframtagningsprocess förutsätter ett väldigt intimt samspel mellan olika funktioner i företagen, marknad, forsknings- och utveckling, produktion och underleverantörer, säger professor Lars Bengtsson.