Bild: Joen Bergenrud

 Bild: Joen Bergenrud

Intervju

Hej, vad gör ni Kajsa Willner och Karin Olu Lindgård?

Publicerat 2022.11.01

  Kajsa Willner och Karin Olu Lindgård driver Sveriges enda podcast om livet som designer- nämligen Formgivarpodden. Vi på ADA har länge varit otroligt nyfikna och hörde äntligen av oss för att ställa några frågor!

   

  Hej, vad gör ni? 

  Vi är båda verksamma formgivare, Kajsa är möbel- och industridesigner och Karin är textilformgivare. Vid sidan om våra praktiker driver vi Formgivarpodden där vi pratar med samtida formgivare om deras praktik och designfilosofi, men även om livet som designer och vad det innebär.

   

  Formgivarpodden är Sveriges ENDA podcast om livet som designer. Coolt! Varför startade ni podden?

  Vi saknade relevanta samtal kring samtida design och formgivarens roll.Ur ett större perspektiv handlar det om någon typ av folkbildning. Formgivarrollen har genomgått en stor utveckling under de senaste åren och vi upplever att samhällets syn på design inte har hängt med. Länge var formgivning synonymt med produktcentrerad design, men idag kan det likaväl handla om att applicera designmetoder i ledande processer för innovation och förändring som inte nödvändigtvis leder fram till en fysisk produkt. Vi ville skapa ett forum som bidrar till att bredda synen på den samtida formgivarrollen, med en förhoppning om att fler ska förstå den potential som finns i vår bransch.

   

  Men det handlade också om att försöka öppna upp en ganska sluten bransch. Designscenen består till stor del av enskilda utövare och vi insåg att vi egentligen visste ganska lite om våra kollegor. Vi tror att det är viktigt att dela med sig av tankar och erfarenheter för att få möjlighet att lära av varandra. Därför ville vi initiera ett samtal kring samtida formgivning för att få veta mer om hur olika formgivare arbetar, deras visioner, kreativa processer, designfilosofier och tankar om formgivarrollen och framtiden mm. 

   

  Intressant! Kan ni inte berätta lite mer om era bakgrunder som textilformgivare och industridesigner?

  Kajsa är utbildad Möbel/Industriformgivare i Rom och Milano och arbetade därefter några år som designer i Eindhoven i Nederländerna innan hon flyttade hem till Sverige och grundade sin egen studio 2013. Kajsa arbetar med egen studioproduktion, i interdisciplinära samarbetsuppdrag, med att designa objekt, möbler, utställningsdesign och mindre interiöra miljöer för kund. Karin är textilformgivare, utbildad vid Kungliga Akademiens Skola för Design i Köpenhamn och arbetar idag i egen studio både med småskalig produktion av visionär textil och som designkonsult åt stora internationella kunder.


  Så spännande! Vad ser ni som den största utmaningen med att arbeta som designer idag?

  Den sammantagna utmaningen handlar om en kombination av hög konkurrens på få jobb och dåliga villkor för verksamma formgivare i Sverige, det saknas allmänt antagna bestämmelser kring skissarvoden, royalty nivå etc. vilket innebär att förutsättningarna för formgivare ser väldigt olika ut, både beroende på hur långt de kommit i sin karriär och på vilka uppdragsgivare de arbetar med. En annan utmaning är att komma till, i de sammanhang där formgivning verkligen skulle kunna göra nytta. Det finns många stora utmaningar idag som klimatet, segregation, fattigdom, jämställdhet etc. En av de viktigaste frågorna för framtiden handlar om hållbarhet, både lokalt och globalt. Vi är övertygade om att nytänkande lösningar och alternativa perspektiv på samtidens stora utmaningar skulle kunna åstadkommas i transdisciplinära samarbeten där även formgivare ingår. Men ofta blir inte formgivare tillfrågade om den typen av uppdrag.

   

  Vad har formgivarpodden på gång framöver?

  Vi är mitt uppe i inspelningarna av vår femte säsong. Inför våren 2023 har vi planer på att ta Formgivarpodden ett steg längre, men innan vi nått full finansiering för detta kan vi tyvärr inte berätta vad det handlar om.

   

  Vi väntar med spänning! Tack för att ni ville vara med! 


  Vill du lyssna på Kajsa och Karins podd? 

  Podd/hemsida

  Instagram