Nyhetsbrev

Hallå där Agneta Olsson!

Publicerat 2013.02.07

  Du är projektledare för Campus Näckrosen, ett ganska så omfattande projekt som handlar om att de Konstnärliga fakulteterna och Humanisten skall flytta ihop med universitetsbiblioteket.

  Ryktet sprider sig på stan men vad handlar det om egentligen?
  Projekt Campus Näckrosen är ett stort och viktigt projekt för Göteborgs universitet med målsättningen att skapa ett sammanhållet campus för forskning och utbildning i ett internationellt perspektiv för humaniora och konst tillsammans med Universitetsbiblioteket. I projektvisionen ingår att Campus Näckrosen ska bli en av hörnstenarna i Göteborgs universitets identitet och ingå som en del av Göteborgs stads framtida utveckling som internationell kunskaps- och kulturstad. Den gemensamma utvecklingen synliggörs när Campus Näckrosen knyter samman kulturstråket från Götaplatsen med dess kulturinstitutioner via Artisten och det övriga universitetsområdet till Korsvägen och det evenemangsstråk som utgår därifrån. Det unika med projektet är att de flesta institutionerna redan finns i och omkring området – nu gäller det bara att förädla och koppla ihop områdena med ett ”stråk”.

  Betyder det att HDK (Högskolan för Design och konsthantverk) och Valand (Akademi Valand) flyttar?
  Ja, men det kommer att ta flera år innan planeringen tar konkret form. Under hösten har delprojekt vid Universitetsbiblioteket, Humanistiska och Konstnärliga fakulteterna jobbat fram underlag för ett framtida campus. Planen är att institutionerna vid Humanistiska och Konstnärliga fakulteterna ska samlas på Campus Näckrosen tillsammans med Universitetsbibliotekets verksamhet i samspel med externa aktörer.

  Hur ser tidshorisonten ut?
  Det finns inte någon tidsplan för arbetet med Campus Näckrosen. Istället kan man se projektarbetet som en förenande länk för en rad planerade aktiviteter, av olika format inom Göteborgs universitet och tillsammans med övriga aktörer, för hela det här unika området.

  Under våren kommer ni ha en dialog med berörda studenter och personal, hur kommer den gå till?
  Vi har under projektets gång haft studenter och personal med i olika arbetsgrupper. Förankringen är viktig och inputen från de berörda är väsentligt för en bra utveckling av ett projekt. Kommunikationsarbetet planeras i dialog med företrädare för de tre närmast berörda enheterna och studentrepresentanter. Det handlar om att hitta former inte bara för information utan också för återkoppling och dialog.

  Mer om Campus Näckrosen här.