Till vänster: Anette Novak. Fotograf: Sandra Birgersdotter. Till Höger: Gothenburg Film Studios

 Till vänster: Anette Novak. Fotograf: Sandra Birgersdotter. Till Höger: Gothenburg Film Studios

Just nu

Föreläsning med Anette Novak, VD Svenska Filminstitutet

Publicerat 2023.07.02

  • föreläsning

Hur kan en ny nationell strategi främja hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher? De kulturella och kreativa branscherna bidrar med en ansenlig del till Sveriges samlade varuexport. Trots att Sverige globalt sett är ett litet land har vi några av världens ledande företag och utövare inom de kulturella och kreativa branscherna. Men kan Sverige som land ta en världsledande position för given?

När: 28 augusti

Var: Gothenburg Film Studios

Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag den 25 augusti. Begränsat antal platser och fritt inträde. 

Anmäl dig här