Tävlingar & Bidrag

Dags att söka Europan

Publicerat 2013.05.23

I måndags startade den tolfte upplagan av Europan, en tävling för arkitekter under 40 år. Europan arrangeras vartannat år och är en av världens största arkitekttävlingar med ca 2000 tävlande och 50 tävlingstomter runt om i Europa. Arkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare under 40 år med en europeisk examen eller arbetande i Europa får bilda team, så länge som det finns en examinerad arkitekt med i teamet. Sista inlämnings- och anmälningsdatum för Europan 12 är den 28 juni 2013.

Här på Europans svenska hemsida finns mer info.